Annelerle görüşürken en çok karşılaştığımız soru şudur:  Uyku eğitimi bebek ile anne arasındaki güven bağını nasıl etkiler?

Bebeklerin tek güvence kaynakları anneleridir. Uyku eğitimi esnasında bebeklere annelerinden bağımsız bir birey olduklarını ve kendi kendilerine uyumalarını öğretiyoruz.

Anne ile arasında güven bağı olan bebekler gelecekte bağlanma sorunu yaşamayan bireylere dönüşürler

Güven bağını doğru kurabilen bebekler gelecekte;

  • Rahat ilişkiler kurabilirler
  • Ailelerine ve birlikte oldukları kişilere güven duyarlar.
  • Eşlerinin sevgisinden şüphe etmeyen bireyler olurlar.
  • Bağlanma sorunları yaşamazlar.
  • Kendi çocukları olduğunda onlara güvenle bağlanabilirler.

Bağlanma kuramının anası olarak nitelendirilen Mary Ainsworth, yaptığı “Yabancı Durum” testinde bebeğin anne ile güvenli bağlanmasını ve bunun nedenlerini incelemiştir.  Araştırmanın sonucuna göre çocukların %60 ı güvenli bağlanabilen çocuklardır.

Güvenli bağlanan çocuklar, yeni hatta tanımadıkları kişilerin de bulunduğu ortamlara girdiklerinde etrafı keşfetmeye istekli oluyorlar. Bu çocuklar annelerini göremedikleri zaman üzülseler dahi, anneleri gelince endişeleri azalıyor.

Fakat, güvensiz bağlanan çocuklarda annelerinden uzaklaşma, keşif yapma gibi istekler görülmüyor. Dahası bu çocuklar, annelerini göremedikleri sürenin sonunda anneleri gelince de endişeleri geçmiyor.

Güven Bağının oluşmasını, küçük ihmaller engeller

Araştırmalara göre bir anne bebeği ile güven bağı oluşturamamasının altında kötü bir anne olması yatmaz. Güven bağını kuramayan anneler, muhtemelen bebekleriyle en az diğer anneler kadar ilgileniyorlardır. Ancak detaylara bakmak gerekir. Zira zaman zaman oluşan küçük ihmallerin güven bağı konusunda kritik etkileri olabilir.

Mesela bebek annesinin dikkatini çekmeye çalışırken, anne bu sürecin ne kadarında telefonuyla ilgilenmekte ve bebeğinin kendisiyle iletişim kurmasına müsaade etmemektedir? Bir annenin telefonuyla ilgileniyor olması tabi ki yanlış değil. Fakat bunun ne sıklıkta olduğu belirleyici bir etmendir.

Uyku eğitiminde de işte bu tür kritik detaylar mevcuttur.

Bebeklerin güven bağını istediklerinin yerine gelmemesi değil, annesine sesini ulaştıramamak zedeler

Uyku eğitimi verirken bebeğinizin ağlamalarına yanlış uygulamalar neticesinde kayıtsız kalırsanız, bebeğinize “ağlasam da sesimi duyan yok” ya da “hiçbir şeyi değiştiremiyorum” gibi bazı çaresizlikleri öğretme riski taşırsınız. Bu da anne ile bebek arasındaki güven bağını zedeler.

Bebeğiniz uykuya her direnişinde kendisini ağlayarak ifade edecektir. Bu dirençler esnasında yanı başında onunla iletişim kurmaya çalışan annesini görürse, bu sorun ortadan kalkar. Zira bebekler, istekleri yerine gelmediğinde değil; annelerine ulaşamadıklarını hissettikleri zaman güven bağını yitirirler.

Sevgili anneler, unutmayın! Bebeğinizi geleceğe hazırlıyorsunuz. Onun her istediğini yapmak, gelecekte de ağlayarak bağırarak her istediğini elde edebileceğini öğrenmesine neden oluyor.

Oysa ki gerçek hayatta bu böyle olmayacak! Bunu ona en sevdiği, en güvendiği, hiçbir zaman kendisine zarar vermeyeceğini bildiği annesi öğretmeli.

Bunu da ancak bebeğinizle doğru bir iletişim kurarak başarabilirsiniz.